Vrijwilligers

Er is geen enkele vereniging of club die zonder vrijwilligers kan blijven bestaan. Bij de buurtvereniging zijn er vele mensen die in hun vrije tijd de vereniging helpen met allerhande zaken. Hiervoor verdient men ons respect, maar ook onze waardering.

"Wat is er nou zo leuk aan het verrichten van vrijwilligerswerk voor de buurtvereniging?"

Tijdens het vrijwilligerswerk heb je veel contact met andere vrijwilligers, wat veel gezelligheid brengt. Ook kan het heel fijn zijn om voor jouw vereniging bezig te zijn.

De vele vrijwilligers die nu al actief zijn, verrichten de meest uiteenlopende taken. Denk hierbij aan het helpen op- en afbouwen van de feesten, het organiseren of begeleiden van activiteiten maar ook zijn er vrijwilligers die op de achtergrond blijven, maar net zo veel en goed werk verrichten. Als voorbeeld zou je het rondbrengen van de stencils kunnen zien maar ook het bijhouden van Facebook en de website.

Iedereen die in het verleden vrijwilligerswerk heeft gedaan of dit nu nog steeds doet, verdient onze grootste waardering en vandaar dat we deze vrijwilligers hieronder ook benoemen. 

Lijkt het je ook leuk om een bijdrage te leveren aan de buurtvereniging, stuur dan een e-mail naar bestuur@desenne.nl

Het bestuur