Over de buurtvereniging

Wat is het doel van de buurtvereniging?

Het doel van de buurtvereniging is om de bewoners door middel van sport, spel en vermaak wat dichter bij elkaar te brengen en een ieder gelegenheid te geven om contacten te leggen in een gemoedelijke en gezellige sfeer. Ook het sociale gebeuren in onze buurt krijgt volop aandacht van de buurtvereniging. Zo krijgen de senioren in onze buurt jaarlijks (met kerst) een leuke en passende attentie. Ook de zieken (mits bij het bestuur bekend) kunnen rekenen op aandacht door middel van een kaartje, een bloemetje of een bezoekje van één van de bestuursleden. De peuters krijgen een verjaardagskaart en de kleuters t/m 9 jaar een kleurplaat.


Wat doet de buurtvereniging?

De buurtvereniging is organisator van diverse activiteiten. Zo wordt er o.a een speurtocht/dropping georganiseerd, gaan we met de kleinsten onder ons naar MonkeyTown, kan er naar paaseieren gezocht worden, kan er geklommen en geklauterd worden in het speelbos en nog meer veel. Daarnaast wordt er jaarlijks een mini feest georganiseerd en om de 3 tot 4 jaar is er een feestweekend met diverse activiteiten en een BBQ!

U ziet wel: we zijn een bloeiende en actieve buurtvereniging!

Wat heeft de buurtvereniging tot nu bereikt?

Naast het organiseren van veel activiteiten wordt er soms ook een beroep op ons gedaan voor andere zaken, hierbij een kleine greep:

  1. Het realiseren van een trapveldje met echte doelen achter de Gentiaan.
  2. Het plaatsen van speelwerktuigen op de Erica, Wollegras, Gentiaan en Hobbemastraat.
  3. De huisnummers op de naamborden van de Valkruid.
  4. Plaatsen van de borden tegen de honden bij de speelwerktuigen.
  5. 30 km. zone (inmiddels is de hele wijk 30 km. zone)

U kunt altijd een beroep op ons doen als u denkt dat zaken in de buurt veranderd of verbeterd kunnen worden, samen proberen we dan een oplossing te zoeken!


Waar komt de naam "De Senne" vandaan?

Op de oprichtingsdatum van 20-11-1981 maakte de toenmalige voorzitter de naam "De Senne" bekend na een wedstrijd "de leukste naam", die gewonnen werd door Familie Drent. De naam "De Senne" komt uit de Hoge Alpen waar deze een benaming is voor bloemenweide (Alpenweide) waar o.a. de bloemen, Gentiaan, Zonnedauw, Wollegras, Valkruid en Erica bloeien. Heel 'spits' gevonden dus. Inmiddels is de buurt uitgebreid met de Lepeltjesheide en Paulus Potterstraat.


Tot Slot

Mocht u al lid zijn dan weet u al van het een en ander af maar misschien staat er toch nog iets voor u bij wat u niet wist. Voor niet-leden is dit allemaal nieuw en wij hopen u als nieuw lid te mogen inschrijven. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij een van de bestuursleden. Hun namen staan op de site