Contributie

In de algemene ledenvergadering die plaats vond op 21-01-2019 in de Brede School Futura is na goedkeuring van de aanwezige leden besloten de contributie te verhogen. Sinds 2002 is er geen contributieverhoging meer doorgevoerd maar de kosten die de vereniging moet maken zijn jaarlijks (mede door inflatiecorrecties) wel toegenomen. Mede daardoor is er besloten om de contributie te gaan verhogen.

Hieronder kunnen de kosten voor een lidmaatschap worden bekeken.

TypeKosten per kalenderjaar
Lidmaatschap€ 20,- 


Welke rechten heeft een lid:

  • Toegang en stemrecht op de ledenvergadering
  • Deelname aan de door de buurtvereniging georganiseerde activiteiten*
  • Nieuwsbrief via de mail.

* voor sommige activiteiten kan een eigen bijdrage gevraagd worden