Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken
Buurtvereniging De Senne verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@desenne.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben
Buurtvereniging De Senne verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.


Hoe lang we gegevens bewaren 
Buurtvereniging De Senne zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: de duur van het traject. 


Delen met anderen 
Buurtvereniging De Senne deelt geen persoonsgegevens met verschillende derden. Buurtvereniging De Senne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming, verstrekt Buurtvereniging De Senne uw persoonsgegevens aan derden.