Nieuws

Nieuwsbrief

Woordje van de voorzitter

We laten 2022 achter ons en gaan 2023 met een positief gevoel tegemoet. Een superjaar voor de vereniging met veel nieuwe leden en een prachtig groot feest. We hebben een start gemaakt met het up to date maken van de ledenadministratie. Daarnaast hebben we geprobeerd commissies te vormen en gelukkig begint dat vorm te krijgen. Toch maken we ons ook zorgen om de animo voor de activiteiten. In 2023 zullen we weer proberen om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren voor iedereen. Voor alle leeftijden staat er wat op de planning. We hopen jullie allemaal in grote getalen te zien!

Geboorte

Op de buurt zijn weer een aantal baby’s geboren. Zij hebben inmiddels weer een leuk slabbetje namens de buurtvereniging ontvangen.

 

Klaverjassen

Klaverjassen is elke 1e maandag van de maand in de brede school Futura, ‘de wegwijzer’. Inleg €2,50. Consumpties gratis.

 

Nu leek het buurtbewoners leuk om dan ook een spelavond te doen met bijv. gezelschapsspellen. Ook zijn er buurtbewoners die graag klaverjassen willen leren. Dit gaan we combineren met het klaverjassen maar dan in de Heidepolle, 1e maandag van de maand. Inleg ook €2.50. Hiermee starten we in februari.

 

Speurtocht

Op 29 oktober was er weer onze jaarlijkse speurtocht. Dit maal in een ander jasje i.v.m. afwezigheid van Willem. Er waren 33 aanmeldingen. De wandelquiztocht werd gelopen in de Rottige Meente met aansluitend patat of snert bij de Veehandel.

 

Buurtbowlen

Dit jaar weinig opgaves voor het buurtbowlen. Misschien omdat het op vrijdag was? Wie zal het zeggen.

Van de 3 teams kon er maar 1 de winnaar zijn: Freddy, Arno, Hinko, Boukje en Silvia gefeliciteerd!

 

Sinterklaas

Wat een opgaves! Ruim 50 kinderen waren aanwezig bij ons sinterklaasfeest in de OAC Terra College. Sinterklaas nam uitgebreid de tijd voor de kinderen. En als afsluiting natuurlijk een cadeautje.

De foto’s zijn terug te vinden via de website.

 

Bloemschikken

I.v.m. te weinig opgaves is bloemschikken naar 1 avond verschoven. Dit maal onder begeleiding van de Knutselschure. Hierbij waren 10 dames aanwezig. Er werden weer mooie creaties gemaakt. Ondanks de weinig aanmeldingen was het een zeer geslaagde avond!

 

Contributie

Eind januari hebben we de jaarvergadering. Het is nodig dat de boekhouding gecontroleerd wordt.

Wie wil dit jaar de kascontrole uitvoeren?

We zijn gestart met het deur-aan-deur verzamelen van toestemming voor het automatisch incasseren van de lidmaatschapscontributie. Helaas is het ons nog niet gelukt iedereen te bezoeken. Het vergt toch meer tijd dan we gedacht hadden. Het zou ons enorm helpen als u het incassoformulier in wilt vullen en inleveren bij Reina (Gentiaan 58 ) of Judith (Hobbemastraat 38). Zodoende kunnen wij de contributie in het eerste kwartaal nog incasseren. Mocht u zelf periodiek betalen, wilt u deze betaling dan zelf stopzetten?

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen