Jaarvergadering 2023

Over dit evenement

Categorie
Jaarvergadering
Organisator
Bestuur
Datum en tijd
30 jan. 2023 20:00 - 23:00
Locatie
Heidepolle

Jaarvergadering 2023

Agenda:

  1.  Opening
  2.  Opmerkingen vorige notulen
  3.  Terugblik 2022
  4.  Verslag kascommissie
  5.  Benoeming nieuwe kascommissie
  6.  Verslag penningmeester
  7.  Bestuursverkiezingen

 

Voorzitter             J. v.d. Wal                 Herkiesbaar

Penningmeester     M. Drenth                  Herkiesbaar

Secretaris            R. Krol                        Herkiesbaar

Bestuurslid            J. van der Klijn-Vos     Herkiesbaar

Bestuurslid            F. Bosma                     Herkiesbaar

Bestuurslid            A. Wieringa                Herkiesbaar

Bestuurslid            K. Groen                     Herkiesbaar

Bestuurslid            F. Bruinsma                Herkiesbaar             

    

8. Planning 2023

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

Na afloop van de vergadering gaan we nog een paar ronden bingo spelen. Hierbij zijn leuke prijzen te winnen!

Net zoals voorgaande jaren zouden we graag weten of je / jullie aanwezig zijn bij de jaarvergadering. We verzoeken je dan ook het volgende formulier in te vullen: opgaveformulier jaarvergadering